Ændre en havemand i ligestillingens navn

29 oktober 2019
admin

Det er selvfølgelig ikke den enkelte havemand, man skal ændre direkte og omformeligt for at tilpasse vedkommende til de mere moderne tider.

Selvfølgelig skal en havemand respektere begge køn, og selv hvis man skulle få en ansat eller møde en kunde, der har en anden kønsopfattelse, så må man acceptere dette og eventuelt stiltiende, hvis man finder det lidt underligt.

Har man ikke noget pænt at sige, så skal man tie stille, for selv en bemærkning mellem linjerne kan skabe splid på arbejdspladsen, og måske føler en kunde sig forurettet, at vedkommende breder et negativt budskab om ens havemandsselskab.

Men vi vil netop mere direkte tale om navnet i sig selv, for man taler jo om at være have”mand” og ikke have”kvinde”.

For bare en håndfuld år siden havde denne diskussion virker lidt for mærkelig og måske åndssvag i nogles ører, men nu er det faktisk en reel diskussion, man er nødt til at tage med sig selv.

Vi vil ikke komme ind på, hvor man så ellers også skal passe på med at sætte et køn i en titel, og det kan også være svært overordnet i branchen at blive enige om, at nu skal man måske ændret navnet til noget mere neutralt for denne beskæftigelse.

Men man kan måske tage snakket på arbejdspladsen den enkelte, for man får indført, at man måske ikke ligefrem finder en mere kønsbestemt definition, men at man så finder på et navn, der ikke har noget med hverken en mand eller kvinde at gøre.

Sådan er det også i andre brancher med kønsbetegnelser, men man kan være et forgangseksempel ved at indføre et nyt udtryk, som så kan brede sig.

Uanset kundetypen, så kan du i hvert fald få ordnet alle de forefalden haveopgaver hos https://je-haveservice.dk/ , så du kan være sikker på, at de bliver gjort ordentligt.